Naša spoločnosť vykonáva zber starých automobilov dvoma spôsobmi:

 •   na našej prevádzke
 •   odťahovým vozidlom priamo od Vás

Po prebratí starého vozidla a odkontrolovaní údajov našimi pracovníkmi Vám vystavíme protokol o potvrdení o prebratí a vyradení vozidla bez nutnosti Vašej návštevy Dopravného inšpektorátu.

Aké doklady budete potrebovať na vyradenie Vášho vozidla?

Súkromná osoba – žijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 3. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne  odhlásené)
 4. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)

Súkromná osoba – nežijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
 3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 4. Veľký a malý technický preukaz odovzdávajúceho vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
 5. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)

Firma, právnická osoba

 1. Staré vozidlo
 2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
 3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 4. Pečiatku firmy (v prípade potreby)
 5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
 6. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)

Leasingová spoločnosť

 1. Staré vozidlo
 2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie
 3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy, alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
 5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
 6. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)