Prevádzka: Sládkovičovo – Pri koľaji 7
Otváracia doba: Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00 Sobota 8.00-12.00

Cenník
Cena za 1 tonu s naložením materiálu strojom:

ŠTRKOPIESOK ŤAŽENÝ DUNAJSKÝ bez DPH s DPH 20%
1. 0/22 mm, 0/16 mm (betonársky štrk) 7,50 € 9,00 €
2. 0/4 mm A (praný-potery strojom) 11,50 € 13,80 €
ŠTRK PRANÝ (prírodné kamenivo drobné a hrubé) bez DPH s DPH 20%
5. 4/8 mm 8,70 € 10,44 €
6. 8/16 mm 8,90 € 10,68 €
7. 16/32 mm 8,70 € 10,44 €
8. 32/63 mm 8,70 € 10,44 €
DRVENÉ KAMENIVO (Makadan) bez DPH s DPH 20%
11. 4/8 mm 15,30 € 18,36 €
12. 8/16 mm 15,10 € 18,12 €
13. 16/32 mm 16,30 € 19,56 €
14. 32/63 mm 15,30 € 18,36 €
15. Lomová drť Mel. 11-22 19,00 € 22,80 €
PIESOK bez DPH s DPH 20%
17. Záhorácky 0/1 mm (stavebný-omietky, murovanie) 15,10 € 18,12 €
bez DPH s DPH 20%
1 vedro štrku 0,50 € 0,60€
1 vedro makadamu, piesku 1,00 € 1,20 €
bez DPH s DPH 20%
19. Doprava 1km (2 až 6 ton) 1,20 € 1,44€

Výrobky sú certifikované podľa STN EN 12 620, EN 13 242, EN 13 139. Č. cert. 1301-CPD-0167

Cenník platný od 01.03.2017 . Pri odberoch nad 30 ton možná zľava.
Objednávky osobne alebo na tel. čísle +421 902 45 77 77

MIERKA:   Piesok 1 m3 = 1,55 t      Štrk 1 m3 = 1,7 t     Drvený kameň 1 m3 = 1,6t