Kam zo starými elektrospotrebičmi?

Naša spoločnosť vykonáva zber elektroodpadu v rámci celého západného Slovenska. Či už ste fyzická alebo právnická osoba Váš elektroodpad  preberieme a vystavíme preberací protokol, (príp. sprievodný list nebezpečných odpadov) pre potreby úradu Životného prostredia.

Zabezpečujeme organizovaný zber elektroodpadu z miest a obcí.

Druhy elektroodpadu:

  • Veľké domáce spotrebiče
  • Malé domáce spotrebiče