Naša spoločnosť vykonáva zber starých automobilov dvoma spôsobmi:

 •   na našej prevádzke
 •   odťahovým vozidlom priamo od Vás

Vďaka službe mobilné odhlásenie z evidencie dokážeme vozidlá odhlásiť z evidencie priamo na mieste Vášho bydliska, odkiaľ vozidlo aj odtiahneme.

0902 457 777

Po prebratí starého vozidla a odkontrolovaní údajov našimi pracovníkmi Vám vystavíme protokol „Potvrdenie o prebratí a vyradení vozidla“ bez nutnosti Vašej návštevy Dopravného inšpektorátu. Formou SMS alebo e-mailu Vám príde potvrdenie, že Vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie. Odhlásený automobil po odtiahnutí spracujeme na našom spracovateľskom stredisku, súčiastky rozdelíme podľa materiálov a následne recyklujeme.

POZNÁMKA: Spracovateľské stredisko máme len jedno, a to v Bernolákove. Ostatné strediská sú zberové strediská.

Služba mobilné odhlásenie z evidencie Vám ušetrí čas, peniaze, ale aj nervy strávené zbytočnými „papierovačkami“ a behaním po úradoch. Ak aj Vy máte doma staré či nepojazdné auto, ktorého sa chcete zbaviť, neváhajte nás kontaktovať.

Zvolen 0902 457 777
Nitra 0902 457 777
Nové mesto nad Váhom 0950 223 861
Dubnica 0918 389 833
Trnavský kraj 0902 457 777
Bratislavský kraj 0948 300 288

Aké doklady budete potrebovať na vyradenie Vášho vozidla?

Súkromná osoba – žijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 3. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne  odhlásené)
 4. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)

Súkromná osoba – nežijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
 3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 4. Veľký a malý technický preukaz odovzdávajúceho vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
 5. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)

Firma, právnická osoba

 1. Staré vozidlo
 2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
 3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 4. Pečiatku firmy (v prípade potreby)
 5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
 6. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)

Leasingová spoločnosť

 1. Staré vozidlo
 2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie
 3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy, alebo splnomocnená osoba (musí mať úradne overené splnomocnenie) musí byť prítomná pri odovzdávaní starého vozidla s platným dokladom totožnosti.
 4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
 5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
 6. 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla)